Oferta Centrum Szkoleniowo-Usługowego BEZPIECZNA STREFA jest skierowana do firm każdej branży działającej na polskim rynku. Na przewagę przedsiębiorstwa mają wpływ nie tylko oferowane przez nią usługi, czy produkty. Prawidłowo funkcjonujące zakłady  w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, tworzenia bezpiecznych warunków pracy dla swoich pracowników, jak również  korzystające ze środowiska z myślą o przyszłości, stają się konkurencyjne dla innych podmiotów gospodarczych. Przewagę przedsiębiorstwa tworzy się również poprzez właściwą edukację i przygotowanie do pracy własnej kadry pracowniczej

 

Wśród współpracowników firmy BEZPIECZNA STREFA znajdują się specjaliści z różnych dziedzin. Wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia, wiedzę oraz odpowiednie doświadczenie:

specjaliści ds. bhp, specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. personalnych, kwalifikowany nauczyciel uprawniony do prowadzenia zajeć edukcyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, inspektor ds ppoż.

 

Współpracujemy z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy, mediatorem społecznym znajdującym się na liście MPiPS.

Pomiary środowiskowe wykonuje laboratorium badawcze posiadające wszelkie wymagane akredytacje w zakresie pomiarów środowiska pracy nadane przez Polskie Centrum Akredytacji. Możliwość negocjacji cen dla Naszych klientów.

 

Przygotujemy Twoją firmę do audytów, konkursów!

Pomagamy w realizację wniosków i zaleceń pokontrolnych PIP, PIS, WIOŚ, PSP.

 

Zaufaj Nam i skorzystaj z wielu usług :

 

 

 

Pracujemy z pasją!

BEZPIECZNA STREFA to nasza pasja!