604 522 373
 

Szybki kontakt:
 
 • Doradztwo ochrona środowiska

Doradzamy i wykonujemy usługi z zakresu ochrony środowiska. Obszar naszego działania to gł. Poznań i okolice! 

 

Wejście Polski do Unii Europejskiej sprawiło, iż ochrona środowiska oraz doradztwo w tym zakresie zaczęło stawać się bardzo aktualnym tematem czy to w Poznaniu czy w innych miastach Polski. Tylko w przypadku gospodarowania odpadami powinniśmy zmniejszyć ilość śmieci, które zalegają na wysypiskach – do końca 2012 r. o 25%. Jak Państwo  myślicie, jaki mamy wynik?... tylko 8%. W dalszym ciągu nie wypracowaliśmy nawyków segregowania odpadów, które możemy ponownie wykorzystać. Od 2013 r. Unia Europejska będzie wymagała od mieszkańców naszego państwa zredukowania ilości śmieci na wysypiskach o 50%. Czy to się uda? Brak dostosowania się do tych zarządzeń będzie skutkowało gigantycznymi karami. A jak Państwo myślicie – kto je zapłaci?

Dużo się teraz mówi, ogląda i pisze na temat przyszłego gospodarowania odpadami powstającymi w naszych domach – nowe przepisy wchodzące w lipcu 2013 r. będą m.in. decydowały o tym, w jakim stopniu wywiążemy się z powyższych zobowiązań.

Temat ochrony środowiska stał się ważny i popularny. Już coraz częściej w rozmowach biznesowych padają pytania na temat realizowania przez przedsiębiorstwo polityki środowiskowej.

Dla naszej firmy doradztwo i ochrona środowiska nie są obcymi zagadnieniami. Systematycznie poszerzamy naszą ofertę dla firm z Poznania i okolic aby zapewnić Państwu kompleksowe usługi. Jeśli ochrona środowiska i doradztwo z nią związane jest dla Państwa tematem ważnym to zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi doświadczeni pracownicy chętnie się z Państwem spotkają i omówią istotne kwestie.

Jeżeli chcesz być na czasie, chcesz zaskoczyć swojego kontrahenta przedstawiając mu stosowne dokumenty oraz nie chcesz zamartwiać się kontrolą organów środowiskowych, zapoznaj się poniżej z niektórymi ze swoich obowiązków.

 

 

 

W zakresie doradztwa i obsługi  środowiskowej proponujemy m.in.:

 

 • określenie zakresu działania przedsiębiorstwa w ramach przepisów prawnych środowiskowych
 • wdrożenie nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami  (przygotowanie wniosków na uzyskanie decyzji na wytwarzanie i/lub zbieranie i/lub odzysk odpadów, przygotowanie dokumentacji odpadowej, pomoc w organizacji zbierania odpadów na terenie zakładu pracy)
 • doradztwo i organizację w zakresie gospodarki opakowaniowej
 • przygotowanie dokumentacji w celu zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza ( a wymagającej zgłoszenia)
 • sprawozdawczość obejmującą:

      - zbiorcze zestawienie danych o odpadach

      - raporty OPAK – 1, OPAK – 2, OPAK – 3

      - raport emisji gazów cieplarnianych do KOBiZE

      - raport dotyczący ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

      - informację związaną z zakresem korzystania ze środowiska (ogólne zasady poniżej) oraz naliczanie opłat

 

 

Poniżej więcej informacji na temat opłat za korzystanie ze środowiska:

 

 

 

Opłaty za środowisko

 

W art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wymienia następujące środki finansowe ochrony środowiska:

 

 1. opłaty za korzystanie ze środowiska
 2. opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska
 3. administracyjne kary pieniężne
 4. podatki i inne daniny publiczne służące celom ochrony środowiska

 

Podstawa prawna, według której należy uiścić opłaty za środowisko znajduje się w art. 273 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Są to opłaty dotyczące:

 

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
 • poboru wód
 • składowania odpadów

 

Obowiązek opłaty za środowisko spoczywa na przedsiębiorcy raz na pół roku (dotyczy jeszcze opłat za II półrocze 2012 r.), które należy uiścić do 31 stycznia 2013 r.

Zgodnie z nowymi przepisami za rok 2013 firma rozliczać się będzie dopiero w styczniu przyszłego roku.

 

Opłaty za środowisko w Poznaniu i okolicach wnosi się na konto Marszałka Województwa wielkoposkiego. Kwota zwolniona od opłat za II półrocze 2012 r. wynosi  400 zł za każdy rodzaj korzystania ze środowiska. Od przyszłego roku kwota została podwyższona do 800 zł (cały rok).

Razem z opłatami należy przedstawić Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiej Inspekcji Środowiska wykaz danych i informacji  z zakresu korzystania ze środowiska, według których naliczono opłaty.

Brak konieczności wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska nie zwalnia przedsiębiorcy ze złożenia powyższych dokumentów.

 

 

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217). Stawki te podlegają zmianie każdego roku i są publikowane w Obwieszczeniach Ministra Środowiska. Aktualnie ważne jest obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M. P. Nr 94, poz. 958). 

 

 

Przez podmioty korzystające ze środowiska, zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) rozumie się:

 • przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
 • jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

 

 

Jeżeli podjąłęś decyzję, że chcesz dbać o środowisko lub będziesz chciał sprawdzić, czy Twoja polityka środowiskowa jest prowadzona prawidłowo możesz się z Nami skontakować.

Napisz o swoim problemie lub zadzwoń!