Pracujemy na wysokiej klasy sprzęcie szkoleniowym!

 

 

Osoby docelowe:

Osoby zainteresowane nabyciem umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 

Program i zakres szkolenia z pierwszej pomocy dostosowany jest do potrzeb klienta

 

·       Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy

·       Łańcuch przeżycia

·       Ocena stanu przytomności

·       Pozycja bezpieczna

·       Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej

·       Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka 1-8 roku życia

·       Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka do 1 roku życia

·       Zadławienia

·       Krwotoki

·       Złamania

·       Amputacje

·       Urazy kręgosłupa

·       Oparzenia

·       Porażenia prądem

·       Omdlenia

·       Ból w klatce piersiowej

·       Napad drgawkowy

·       Udzielanie pierwszej pomocy w szkole, innych placówkach oświatowych

·       Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

 

 

Informacje organizacyjne:

 

Forma szkolenia: wykład + ćwiczenia praktyczne

Zaświadczenie: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy

Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne

 

Ciekawe, interaktywne szkolenia, kursy pierwszej pomocy - Zapraszamy