Prowadzimy profesjonalne szkolenia BHP dla pracodawców, innych osób kierujących pracownikami oraz pozostałych grup pracowniczych.  Szkolenia BHP to szkolenia wstępne i okresowe. Poniżej przedstawiamy naszą ofertę szkoleniową z podziałem szkoleń BHP dla pracodawców i pracowników. Zapoznaj się z nią!

 

Szkolenie wstępne BHP

Nowy pracownik, który zostaje zatrudniony na danym stanowisku, nie może zostać dopuszczony do pracy bez odbycia wcześniejszego szkolenia wstępnego BHPSzkolenie wstępne BHP  to nie tylko wiedza przekazywana przez pracownika służb BHP, ale również prawidłowe wdrożenie pracownika do pracy przez bezpośredniego przełożonego. Instruktaż stanowiskowy zawiera praktyczne elementy szkolenia, które uczą nowego pracownika jak bezpiecznie pracować.

Szkolenia wstępne przechodzą również stażyści, uczniowie zawodu oraz studenci na praktykach. Odbycie szkolenia zostaje potwierdzone kartą szkolenia wstępnego, które powinna być włączona do akt osobowych pracownika.

Nie szkolimy pracownika, który w terminie do 30 dni ponownie rozpoczął pracę u tego samego pracodawcy. Każde stanowisko pracy wymaga przeprowadzenia nowego instruktażu stanowiskowego.

Istotne zmiany na stanowisku pracy –  nowe technologie, nowe maszyny, urządzenia - wymagają uzupełnienia dotychczasowego przeszkolenia stanowiskowego. Powinno to być potwierdzone odpowiednim dokumentem.

 

Z naszych doświadczeń wynika, że najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców i inne osoby kierujące pracownikami polegają na:

- prowadzeniu instruktażu stanowiskowego bez wymaganych dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu okresowym BHP dla

  pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

- przeprowadzanie szkolenia pracownika w zakresie instruktażu ogólnego 

 

 

Szkolenie okresowe BHP

Rodzaje szkoleń okresowych BHP prowadzonych przez firmę:

 

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

 

Okresowe szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników wymagają zakwalifikowania pracownika lub pracodawcy do odpowiedniej grupy szkoleniowej.  Różnią się one tematyką, czasem trwania oraz formą prowadzenia szkolenia.

Różnica w szkoleniach okresowych BHP polega również na częstotliwości szkolenia poszczególnych grup pracowniczych.

Przykładowo okresowe szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami mogą być przeprowadzone częściowo lub całkowicie w formie samokształcenia kierowanego.  Grupa ta powinna uczestniczyć w szkoleniu okresowym przynajmniej raz na 5 lat.

Pracodawca  lub osoba na stanowisku kierowniczym, która została właśnie zatrudniona lub awansowana, powinna przejść odpowiednie, okresowe szkolenia BHP w ciągu pół roku od  momentu uzyskania odpowiedzialności kierowniczej.

Brak tego szkolenia uniemożliwia prowadzenie instruktażu stanowiskowego dla podległych pracowników.

Szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych mogą być  prowadzone w również formie wykładu.

 

Prowadzimy ciekawe wykłady, wiedzę przekazujemy w sposób przystępny. Zamów szkolenia, a przekonasz się , że to był trafny wybór!

 

Pomożemy Ci zakwalifikować pracowników do odpowiedniej grupy szkoleniowej!

 

 

W zakładce „Kurs BHP przez internet”  uzyskasz informacje dotyczące szkoleń okresowych BHP, które są  prowadzone na platformie internetowej.

Sprawdź! Może ta ciekawa forma szkolenia będzie atrakcyjna dla Ciebie i Twoich pracowników!