Dla pracowników  administracyjno-biurowych

 

Czas trwania: 3 godz.

 

Dla kogo?

Wszystkie firmy zatrudniające pracowników, którzy zgodnie z ustawą muszą przechodzić okresowe szkolenia dla osób administracyjno-biurowych oraz posiadają dostęp do komputera

 

Zawartość szkolenia

 • Wstęp
 • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
 • Organizacja stanowisk pracy
 • Metody ochrony przed zagrożeniami dla życia i zdrowia
 • Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożenia
 • Prawo pracy
 • Test końcowy

 

Dla kadry kierowniczej

 

Czas trwania: 4 godz.

 

Dla kogo?

Wszystkie firmy zatrudniające pracowników, którzy zgodnie z ustawą muszą przechodzić okresowe szkolenia dla kadry kierowniczej oraz posiadają dostęp do komputera.

 

Zawartość szkolenia

 • Wstęp
 • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń
 • Organizacja stanowisk pracy biurowej
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP
 • Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożenia
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska
 • Test końcowy

 

 

Dla pracowników inżynieryjno-technicznych

 

Czas trwania: 5 godz.

 

Dla kogo?

Wszystkie firmy zatrudniające pracowników, którzy zgodnie z ustawą powinni przejść okresowe szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych oraz posiadają dostęp do komputera.

 

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Regulacje prawne z zakresu BHP
 • Odpowiedzialność związana z wykonywanym zawodem
 • Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy
 • Wymagania BHP oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
 • System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami BHP
 • Zagrożenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia - metody identyfikacji i oceny ryzyka
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami BHP
 • Nowoczesne rozwiązania wpływające na poprawę warunków BHP
 • Urządzenia zabezpieczające
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Zasady postępowania w razie wypadku
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Test końcowy