Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, kadry kierowniczej oraz pracowników inżynieryjno – technicznych mogą być prowadzone w formie samokształcenia kierowanego (e-learning)

 

Pełny tekst rozporządzenia