BHP

Szukasz profesjonalnej firmy BHP?

PROPOZYCJA FORM WSPÓŁPRACY

obsługa stała

pełnienie zadań służb BHP zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 2 września 1997 r. z późn. zmianami w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Z

obsługa doraźna

zgodnie z zapotrzebowaniem

Podstawowe usługi:

Z

ustalenie zakresu przepisów BHP jakim podlega dany zakład pracy

Z

ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i przygotowanie pełnej dokumentacji wypadkowej

Z

prowadzenie rejestrów prac i pracowników narażonych na czynniki biologiczne

Z

przygotowanie zakresu pomiarów środowiskowych w danym zakładzie pracy. Wyznaczenie stanowisk pracy, które wymagają pomiarów środowiskowych

Z

prowadzenie rejestrów pomiarów, rejestrów rakotwórczych i mutagennych

Z

instrukcje stanowiskowe

Z

procedury bezpieczeństwa

i wiele innych.

Jeżeli nie ma na liście usługi, która Cię interesuje napisz lub zadzwoń.

STAWIAM NA PROFESJONALIZM I RZETELNOŚĆ

DOŁĄCZ DO KLIENTÓW BEZPIECZNEJ STREFY

MANICKA MAGDALENA

Kontakt

Bezpieczna Strefa

Manicka Magdalena

Adres

Ul. Leśna 10D
62-001, Zielątkowo

Telefon